apple(iOS) 产品尺寸设计参考

题记

开发设计中一般以苹果的产品设计尺寸作为参考,很多文档又不能及时更新,所以自己收集了一下,不断更新。

屏幕尺寸

屏幕尺寸

序号 设备 竖屏尺寸 渲染比例
1 12.9” iPad Pro 2048px × 2732px @2x
2 11” iPad Pro 1668px × 2388px @2x
3 10.5” iPad Pro 1668px × 2224px @2x
4 9.7” iPad 1536px × 2048px @2x
5 7.9” iPad mini 4 1536px × 2048px @2x
6 iPhone XS Max 1242px × 2688px @3x
7 iPhone XS 1125px × 2436px @3x
8 iPhone XR 828px × 1792px @2x
9 iPhone X 1125px × 2436px @3x
10 iPhone 8 Plus 1242px × 2208px @3x
11 iPhone 8 750px × 1334px @2x
12 iPhone 7 Plus 1242px × 2208px @3x
13 iPhone 7 750px × 1334px @2x
14 iPhone 6s Plus 1242px × 2208px @3x
15 iPhone 6s 750px × 1334px @2x
16 iPhone SE 1136px × 640px @2x

App - 图标尺寸

App - 图标尺寸

序号 设备或用途 图标尺寸
1 iPhone 180px × 180px (60pt × 60pt @3x)
2 120px × 120px (60pt × 60pt @2x)
3 iPad Pro 167px × 167px (83.5pt × 83.5pt @2x)
4 iPad, iPad mini 152px × 152px (76pt × 76pt @2x)
5 App Store 024px × 1024px (1024pt × 1024pt @1x)

Spotlight - 图标

序号 设备或用途 图标尺寸
1 iPhone 120px × 120px (40pt × 40pt @3x)
2 80px × 80px (40pt × 40pt @2x)
3 iPad Pro, iPad, iPad mini 80px × 80px (40pt × 40pt @2x)

设置 - 图标

设置 - 图标

序号 设备或用途 图标尺寸
1 iPhone 87px × 87px (29pt × 29pt @3x)
2 58px × 58px (29pt × 29pt @2x)
3 iPad Pro, iPad, iPad mini 58px × 58px (29pt × 29pt @2x)

通知 - 图标

通知 - 图标

序号 设备或用途 图标尺寸
1 iPhone 60px × 60px (20pt × 20pt @3x)
2 40px × 40px (20pt × 20pt @2x)
3 iPad Pro, iPad, iPad mini 40px × 40px (20pt × 20pt @2x)

导航栏与工具栏尺寸

序号 目标尺寸 最大尺寸
1 72px × 72px (24pt × 24pt @3x) 84px × 84px (28pt × 28pt @3x)
2 48px × 48px (24pt × 24pt @2x) 56px × 56px (28pt × 28pt @2x)

标签按钮尺寸

目标宽高(圆形)

(圆形)

序号 常规 紧凑
1 75px × 75px (25pt × 25pt @3x) 54px × 54px (18pt × 18pt @3x)
2 50px × 50px (25pt × 25pt @2x) 36px × 36px (18pt × 18pt @2x)

目标宽高(方形)

(方形)

序号 常规 紧凑
1 69px × 69px (23pt × 23pt @3x) 51px × 51px (17pt × 17pt @3x)
2 46px × 46px (23pt × 23pt @2x) 34px × 34px (17pt × 17pt @2x)

目标宽高(宽形)

(宽形)

序号 常规 紧凑
1 93px (31pt @3x) 69px (23pt @3x)
2 62px (31pt @2x) 46px (23pt @2x)

目标宽高(窄形)

(窄形)

序号 常规 紧凑
1 84px (28pt @3x) 60px (20pt @3x)
2 56px (28pt @2x) 40px (20pt @2x)
本站所有文章除特殊声明外均为原创,未经允许禁止转载!
换个声音
停止播放